Bestuur

Voorzitter    

Martijn Blaas

Secretaris    

Danitchia Hendrickx

Penningmeester   

Bèr Lindeboom

Coördinator opleidingen 

Danitchia Hendrickx

Coördinator waterhulpverlening  

Ruud Vrijens

 

Inzet

Heeft u een urgente vraag of verzoek met betrekking tot hulpverlening of sleepdiensten op de Maas en aangrenzende wateren in Zuid-Limburg? Neem dan contact op met Ruud Vrijens via 06 15 30 94 65. Mogelijk kunnen wij iets voor u betekenen.

Algemeen

Heeft u een algemene vraag met betrekking tot onze vereniging neemt u dan contact op met onze voorzitter Martijn Blaas via 06-13 67 69 88.

Adres

Postadres

Maastrichtse Reddingsbrigade

 

p/a Oosterweertlaan 110

 

6229 XS Maastricht

 

 

Botenloods

Hoge kanaaldijk 110

 

6212 XP Maastricht

 

 

Zwembad

Geusseltbad Maastricht

 

Discusworp 4

 

6225 XX Maastricht

 

Algemene informatie van de vereniging

De Maastrichtse Reddingsbrigade draait volledig op de vrijwillige inzet van haar leden. Als vereniging hanteren we geen beloningsbeleid, noch voor instructeurs/trainers, noch voor bestuursleden. Kosten die door leden worden gemaakt in het kader van activiteiten voor de vereniging, komen slechts onder voorwaarden in aanmerking voor declaratie. Het declaratieformulier en de bijbehorende regels zijn op te vragen bij onze penningmeester.

De Maastrichtse Reddingsbrigade staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40204066 en is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat geregistreerd met RSIN/fiscaal nummer 8044.85.707. Het verslag van de Algemene Leden Vergadering 2020 vindt u hier.

Wilt u weten welke gedragscode wij als vereniging hanteren? U vindt de meest recente versie hier.