Zwemmend redden

De Maastrichtse Reddingsbrigade biedt leuke en uitdagende reddingsopleidingen aan voor jong en oud. Een kind kan bij ons meteen na het behalen van het zwemdiploma B doorgaan als Junior Redder waarbij het vergroten van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid in het water voorop staan. De opleiding verloopt vervolgens van zelfredding, via het redden van vriendjes en het redden met hulp- en reddingsmiddelen naar een opleiding tot volwaardig redder of zelfs reddingsbootschipper. Kernwoorden in de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn uithoudingsvermogen, oriëntatie, coördinatie, inzicht, samenwerking en communicatie. Bij de MRB kan iedereen leren om een goede redding uit te voeren, waarbij altijd de veiligheid van de redder voorop staat.

Lijkt je dit wat? Neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in door op onderstaande knop te klikken.

Kom anders eens mee zwemmen of word nu lid!

Junior Redder 1-4 
Jezelf redden (6-10 jaar)

Kinderen kunnen meteen vanuit het zwemdiploma B bij ons instromen als Junior Redder. De kandidaten worden verder watervreesvrij gemaakt en de basis wordt gelegd voor een verbeterde zwemslagtechniek. De Junior Redder wordt hierdoor een betere zwemmer en de zelfredzaamheid verbetert, ook in moeilijke en onverwachte situaties. Van deze beginnende redder mag nog niet worden verwacht dat een redding volledig zwemmend wordt uitgevoerd. Een eerste kennismaking met hulp- en reddingsmiddelen is er dan ook op gericht om een ander te kunnen redden zonder het water in te hoeven gaan. Een gediplomeerde Junior Redder  kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden.

Zwemmend Redder 1-4
Je vriendje redden (10-14 jaar)

De Zwemmend Redder wordt geleerd om een redding volledig zwemmend te kunnen uitvoeren. Bij deze "natte" redding wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. De Zwemmend Redder raakt gewend aan de rescue tube en het reddingstuigje en leert samenwerken met andere redders. Ook wordt meer ingegaan op het aanpakken van een ongeval, het zoeken van drenkelingen in onbekend water en voor het zorgen van veiligheid voor de redder en drenkeling tijdens een redding. Een gediplomeerde Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te vervoeren met eventuele extra hulp- en reddingsmiddelen.

Lifesaver 1-3
Redder (14+)

De Lifesaver wordt opgeleid om zelfstandig een verantwoorde redding uit te kunnen voeren. Hierbij maakt de Lifesaver zelf de inschatting om dit "droog" of "nat" te doen en welke hulp- en reddingsmiddelen hierbij gebruikt worden. Bij Junior Redder en Zwemmend Redder zijn alle mogelijke reddingen aangeleerd. Het gaat nu vooral om het inzicht deze toe te passen onder verschillende omstandigheden. Tevens wordt er aandacht besteed aan een stukje theorie en het verlenen van nazorg en EHBO. Een gediplomeerde Lifesaver kan onder begeleidin meehelpen in de waterhulpverlening, bijvoorbeeld bij strandwacht- en evenementenbewakingen.

Lifeguard
Professional (17+)

Lifeguards zijn de (meestal vrijwillige) professionals die toezicht houden in zwembaden, het strand bewaken, op een reddingsboot varen en hulp verlenen bij grote incidenten op het water. De kandidaten hebben uitgebreide mogelijkheden om hun eigen leerroute te kiezen zodat ze gemotiveerd zijn en gemotiveerd blijven om zich in te zetten voor hun eigen reddingsbrigade en voor  bewakings- en hulpverleningstaken op lokale, regionale en landelijke schaal. De diploma's zijn beroepserkend (MBO) en de opleiding vindt zoveel mogelijk in de praktijk plaats. Dat betekent dat de Maastrichtse Reddingsbrigade haar vrijwilligers opleidt om de uitvoering van alle benodigde functies in ons reddingswerk op een erkend en geborgd kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren.