Voorlichting

De Maastrichtse Reddingsbrigade is een vereniging van vrijwilligers en enthousiastelingen die de veiligheid óp en áán het water hoog in het vaandel draagt. We willen daarom zoveel mogelijk mensen stimuleren om in ieder geval de basiszwemdiploma’s te halen. Daarnaast zijn we continu op zoek naar mensen die het leuk vinden om het zwemmend en varend redden onder de knie te krijgen om zo zichzelf (en indien nodig anderen) te kunnen redden in en op het water en op de boot. 

De Maastrichtse Reddingsbrigade promoot zichzelf bij watergerelateerde open dagen en de Flikkendag. Op verzoek geven wij voorlichting op basis- en middelbare scholen of vormen we een praktisch en educatief onderdeel van bijvoorbeeld een sportdag. Heeft u interesse in een voorlichting over veiligheid op en aan het water? Wilt u schoolkinderen of scholieren op een praktische wijze kennis laten maken met het uitvoeren van reddingen op of aan het water? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Training

Naast de opleiding voor redders verzorgt de Maastrichtse Reddingsbrigade ook trainingen om er voor te zorgen dat zij bekwaam blijft in de kennis en vaardigheden met betrekking tot het redden van drenkelingen . Deze trainingen verzorgt de MRB niet alleen voor eigen leden, maar bijvoorbeeld ook voor badpersoneel van het Geusseltbad, zwembad Jekerdal en het zwembad in Geulle. Zo zorgen we ervoor dat onze leden altijd beschikken over parate kennis en vaardigheden. Hebben wij uw interesse kunnen wekken, neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

EHBO

De brede kennis van een geoefend zwemmend en/of varend redder bestaat niet alleen uit vaardigheden om een drenkeling aan de kant/wal te brengen, maar ook om Eerste Hulp en nazorg te verlenen. 

Onze kaderdocenten EHBO, geassisteerd door Lotusslachtoffers, leiden daarom onze leden op voor het Eerste Hulp Diploma. Tijdens een cursus leer je wat je moet doen, maar zeker ook wat je niet moet doen wanneer je een slachtoffer moet helpen. Naast het verbinden van verwondingen en het stabiliseren van personen met botbreuken leer je het bewustzijnsniveau te controleren en de beslissingen die genomen moeten worden voordat je overgaat tot reanimatie en tot gebruik van de AED. Hoe ga je om met je eigen veiligheid en wanneer bel je 112? Deze handelingen liggen in het verlengde van wat onze leden leren bij het redden van drenkelingen uit het water.

Onze kaderinstructeurs verzorgen ook de herhalingslessen voor onze leden om bekwaam te blijven en om het diploma geldig te houden. Levensechte situaties worden nagebootst door lotusslachtoffers om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken. De opleidings- en herhalingslessen worden gehouden in het clubgebouw van MWC waar ook onze AED hangt. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.