KLACHT

Ben je niet tevreden over de Maastrichtse Reddingsbrigade? Bespreek dit dan eerst met de betrokken vrijwilligers. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen. 

Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij het bestuur. Dit kan bij voorkeur via een e-mail naar het bestuur.

WAT GEBEURT ER MET JE KLACHT?

Het bestuur overlegt onderling hoe ze jouw klacht gaan behandelen en laten je dit binnen 2 weken weten. Het kan zijn dat je wordt gebeld om de inhoud van je klacht nader toe te lichten. Soms kan je klacht meteen in dat gesprek afgehandeld worden. Lukt dat niet, dan wordt jouw klacht besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Je ontvangt daarna een e-mail met een omschrijving van je klacht en het besluit van het bestuur. Op verzoek kan dit daarna nog in een telefonisch of persoonlijk gesprek nader worden toegelicht.

Neem contact met ons op
Vul hier uw naam in
Vul hier uw e-mailadresin
Schrijf hier uw bericht.

ONGEWENST GEDRAG

De Maastrichtse Reddingsbrigade wil alle leden veilig en met plezier samen laten sporten. Een veilige omgeving is daarbij essentieel. We willen een vereniging zijn waarin (jeugd)leden kunnen groeien en bloeien. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel!

We hebben een aantal maatregelen genomen om ongewenst gedrag te voorkomen. Hieronder volgen de belangrijkste:

VRIJWILLIGERS

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers (instructeur, waterhulpverlener, bestuurs- of commissielid) worden een aantal stappen doorlopen om te weten met wie we te maken hebben. Dit zijn in ieder geval:

  • Een kennismakingsgesprek
  • Het checken van referenties (bijvoorbeeld vereniging bellen waar vrijwilliger eerder actief was)
  • Het controleren van diploma's die van toepassing zijn (bijvoorbeeld instructeursdiploma)
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen

GEDRAGSCODE

Wilt u weten welke gedragscode wij als vereniging hanteren? U vindt de meest recente versie hier.

 

VERTROUWENSPERSONEN

Heb je een vraag, probleem of vervelende ervaring die te maken heeft met het gedrag van een van onze andere leden, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Je kunt onze vertrouwenspersonen, Terence Kloor of Christel Gommans, per email bereiken.